Recyklovaný pěnový polystyren má obdobné použití jako standardní EPS pro výrobu obalů a tepelných izolací budov.

Barva je v základním provedení šedá.

Obaly

rEPS má vzhledem ke své pěnové struktuře vysokou schopnost tlumit náraz. To ho předurčuje jako vynikající obalový materiál pro elektroniku a bílou techniku.

Při výrobě se ve vhodném poměru směšuje rEPS a primární EPS. Tento poměr je poté součástí receptury výrobku. (např. 80% rEPS a 20% EPS) Při návrhu obalu je vhodné se vyhnout tenkým stěnám a komplikovaným tvarům.

Barva je v základním provedení šedá

Stavebnictví

Desky z pěnového polystyrenu jsou nejpoužívanější tepelnou izolací budov. Pro toto použití se rEPS přidává do primárního EPS v množství do 40 %.

Vyrobené desky splňují požadavky na materiály EPS 100 a EPS 150 z hlediska mechanických i protipožárních parametrů.

Jsou vhodné pro zateplení fasády, soklu, podlahy atd.

Barva je v základním provedení šedá.